Zajišťujeme výrobu obráběných dílů či sestav komplexně, včetně tepelných a povrchových úprav a dalších služeb. Jsme schopni zajistit atesty, certifikáty, protokoly a další požadavky zákazníka. Vnímáme důležitost dokumentace a komunikace v průběhu zakázky, před i po ní. Jsme připraveni na EDI komunikaci či další způsoby elektronické komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelském řetězci. Jsme schopni poskytnout zákazníkovi ke každé zakázce odbornou konzultaci, samozřejmostí je pro nás dorozumění se v anglickém a německém jazyce.