Stěhování do vlastních prostor ve Slavkově 1008 m² výrobní plochy