Stěhování do pronajaté haly ve Slavkově 650 m² výrobní plochy, zahájení činnosti montážního pracoviště